Digitaalinen TV: Miten tietää, onko LG-televisiossa sisäänrakennettu muunnin

Kaikissa Brasiliassa nykyisin myytyissä LG TV: n malleissa on jo integroitu digitaalimuunnin. Aiempina vuosina ostetut puhelimet voivat kuitenkin vaihdella yhteensopivien ja muiden välillä, jotka vielä tarvitsevat mukautusta uuteen standardiin. Alla TechTudo mainitsi tuotemerkin televisiot, joille on jo avattu digitaalitelevisio, eikä analogisen signaalin loppu, joka on jo alkanut, ei vaikuta siihen, ja sen pitäisi koskea suurta osaa maasta vielä vuonna 2017.

Avoimella digitaalitelevisiolla ei ole kuukausimaksua ja se toimii useimmilla televisioilla, jotka on valmistettu vuodesta 2010 alkaen. Jos näin on, sinulla on oltava vain perinteinen UHF-antenni digitaalisten kanavien käyttämiseksi, jotka eivät poista häiriöitä tai antavat hissing ominaista analogiselle TV: lle.

Digitaalinen TV: tarkista luettelo parhaista antenneista signaalin kaappaamiseksi

Digitaalinen TV: antenniasetukset signaalin paremmaksi kaappaamiseksi

Jos LG-TV: n mallia ei ole lueteltu alla, se tarvitsee ulkoisen muuntimen. Yhdistetty televisioon RCA-kaapelilla (värillinen kaapeli) ja UHF-antennin avulla laite tallentaa digitaalisen signaalin, muuntaa analogiseksi ja lähettää televisioon, jolla ei ole alkuperäistä tukea tekniikalle. Tämän tyyppinen laite löytyy kansallisesta vähittäiskaupasta noin 80 dollaria.

Digitaalinen TV: Miten tietää, onko LG-televisiossa sisäänrakennettu muunnin

Tutustu seuraaviin LG-malleihin, joissa on sisäänrakennettu muunnin ja jotka ovat jo yhteensopivia digitaalisen television kanssa.

LG TV -mallit, joissa on sisäänrakennettu muunnin

19LV250032LN546B42LE530047LA661050LB561055LM6200
22LE530032LN560B42LE550047LB560050LB650055LM6210
22LE650032LN570B42LE560047LB561050LN540055LM6400
22LV250032LN640R42LE750047LB580050PA450055LM6700
22LV250032LS340042LE850047LB650050PA490055LM7600
26LE530032LS345042LG50D47LB700050PA650055LN5400
26LE650032LS345042LG70YD47LB705050PB560B55LV3500
26LK33032LS345042LG80FD47LB720050PB650B55LV5500
26LK33032LS350042LH35FD47LB7DF50PB690B55LW5700
26LK331C32LS570042LH40ED47LD46050PG30D55LW6500
26LV250032LV250042LH45ED47LD65050PG60D55LW9800
26LV250032LV255C42LH50YD47LD65050PG70FD55LX6500
32CS46032LV340042LH70YD47LD84050PH470055LX9500
32CS46032LV350042LH90QD47LE460050PJ23055SL80YD
32CS46032LV370042LK45047LE530050PJ25055SL90QD
32LA613B32LV550042LK451C47LE550050PJ350055UB8200
32LB530B32LW450042LM340047LE550050PK55055UB8300
32LB550B32LW570042LM620047LE560050PK55055UB8500
32LB560032SL80YD42LM621047LE750050PK95055UC9700
32LB560032SL90QD42LM640047LE750050PM470060LA6200
32LB560B37LD46042LM670047LEX850PM670060LB5610
32LB561B37LE530042LM760047LG50D50PN450060LB5800
32LB570B37LG50D42LN540047LG70YD50PN650060LB6500
32LB580B37LH35FD42LN546047LH40ED50PQ30TD60LE5500
32LB620B37LH70YD42LN570047LH45ED50PQ60D60LE5500
32LD35037LK45042LS340047LH50YD50PS80BD60LM6400
32LD350C37LK451C42LS570047LH90QD50PT250B60LN5700
32LD355C37LV350042LV340047LK45050PT350B60LS5700
32LD42039LA620042LV345C47LK95050PV550B60PA6500
32LD46039LB560042LV350047LM620050PW350B60PB5600
32LD460B39LB561042LV370047LM621050PX95060PB6500
32LD460H39LB580042LV550047LM640050PZ570B60PG70FD
32LD65039LB650042LW450047LM670050PZ950B60PH6700
32LD65039LN540042LW570047LM760052LG50FD60PK550
32LD84039LN570042LW650047LN540052LG70YD60PK550
32LE430042CS46042LX650047LN546055LA620060PK950
32LE460042LA620042PA450047LN570055LA621060PK950
32LE530042LA620442PA490047LS570055LA621460PM6700
32LE550042LA660042PG30D47LV350055LA660060PN6500
32LE750042LA661042PG60D47LV370055LA661060PS80BD
32LE750042LB550042PJ23047LV550055LB560060PV550B
32LG50D42LB560042PJ25047LW450055LB561060PX950
32LG80D42LB561042PJ35047LW570055LB580060PZ570B
32LG80FD42LB580042PM470047LW650055LB620060PZ950B
32LH35FD42LB620042PN460047LW980055LB650060UB8500
32LH70YD42LB650042PQ30TD47LX650055LB700065LB6500
32LK33042LB700042PQ60D47LX950055LB705065LB7200
32LK331C42LB7DF42PT250B47SL80YD55LB720065LM6200
32LK45042LD42042PT350B47SL90QD55LD65065LM6210
32LK451C42LD46042PW350B49LB550055LD65065LW6500
32LM340042LD460B42SL80YD49LB620055LE460065UB9500
32LM340042LD460H42SL90QD49UB820055LE530065UB9800
32LM640042LD65042UB820049UB830055LE750065UC9700
32LN536B42LD84047LA620049UB850055LEX870LB7200
32LN540042LE430047LA620450LA620055LH50YD79UB9800
32LN540B42LE460047LA660050LB560055LH90QD79UG8800
84UB9800
Lähde: dtv.org slide sisällön katseluun

Miten TV-antenni asennetaan oikein? Jätä vastaus